Çalışma Alanları

 • Altyapı
 • Banka ve Finans
 • Enerji
 • İş Hukuku
 • Kişisel Verilerin Korunması ve Siber Güvenlik
 • Maden Hukuku
 • Mevzuata Uyum ve Soruşturmalar
 • Özelleştirmeler
 • Özel Sermaye ve Girişim Sermayesi
 • Proje Finansmanı ve Kamu-Özel İşbirlikleri
 • Risk Danışmanlığı
 • Sermaye Piyasaları
 • Teknoloji
 • Telekomünikasyon
 • Ticaret Hukuku, Birleşme ve Devralmalar ve Menkul Kıymetler
 • Ticari Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri
 • Tüketici Hukuku